O nas


Od 2013 w Dopiewie funkcjonuje gminne Koło naszego stowarzyszenia. Rodziny zrzeszone w naszym stowarzyszeniu prowadzą intensywną współpracę z gminą, szkołami, organizacjami pożytku publicznego. Jeśli sprawy dużych rodzin są Ci bliskie poszukaj w swoim sąsiedztwie osób z naszego stowarzyszenia i dołącz do nich – razem możecie założyć Koło ZDR 3 Plus. Będziecie wspierać się i współtworzyć środowisko sprzyjające dużym rodzinom.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus to stowarzyszenie, które powstało, aby bronić interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin. 

Struktura organizacyjna ZDR 3 Plus opiera się na Oddziałach ( Łódzki, Małopolski i Wielkopolski) oraz działających lokalnie Kołach.

W naszym Kole Dopiewo rozumiemy wielodzietność jako wybór drogi życia, z której czerpiemy wiele radości i satysfakcji. Chociaż również doświadczamy zmęczenia i trudów, chcemy wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów, dotyczących relacji zarówno między małżonkami, jak i między rodzicami i dziećmi. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, seminaria oraz teleporady i konsultacje prawne służące temu celowi. Ustawicznie rozszerzamy w tym zakresie naszą ofertę zarówno dla członków naszego Związku, jak i dla rodzin niezrzeszonych, w tym mniej licznych. Wartym wzmianki jest tutaj nasz program stypendialny Akademia Talentów, który jest skierowany do uzdolnionych studentów.

Realizujemy także różnorodne projekty na rzecz dużych rodzin, podkreślając w naszych działaniach więzi międzypokoleniowe. 

Rodziny, zwłaszcza wielodzietne to niezwykła szkoła rozwoju osobistego i odnajdywania szczęścia, we wspólnym działaniu, dlatego serdecznie zapraszamy do dołączenia do ZDR 3 Plus.

Nasze cele

 • działamy na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
 • działamy na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
 • działamy na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka,
 • podejmujemy działania na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

Nasze działania 

 • przedstawiamy propozycje rozwiązań prawnych, które zmierzają do realizacji konstytucyjnego zobowiązania do uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym,
 • reprezentujemy interesy naszych członków wobec władz krajowych i organów Unii Europejskiej,
 • opracowujemy opinie w sprawie wpływu projektów rozwiązań prawnych na interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
 • badamy potrzeby rodzin i stojące przed nimi zagrożenia,
 • wspieramy działania organów państwa i organizacji społecznych, które służą dobru dużych rodzin,
 • reprezentujemy naszych członków wobec przedsiębiorców oraz ich organizacji,
 • inicjujemy, organizujemy i wspieramy projekty i rozwiązania biznesowe, które uwzględniają interesy dużych rodzin (w szczególności w ofercie produktowej i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami),
 • organizujemy konferencje, imprezy kulturalne, oświatowe, turystyczne i sportowe oraz publikujemy materiały z tych imprez,
 • prowadzimy kursy, seminaria, sympozja, zjazdy, odczyty oraz szkolenia,
 • prowadzimy akcje i kampanie promocyjne i reklamowe,
 • prowadzimy i wspieramy działalność wydawniczą, związaną z realizacją naszych celów,
 • tworzymy i zarządzamy funduszami stypendialnymi,
 • wspieramy i prowadzimy działalność naukową,
 • prowadzimy działalność szkoleniową,
 • prowadzimy działalność charytatywną i opiekuńczą,
 • wypowiadamy się w sprawach publicznych, związanych z naszymi celami,
 • organizujemy, prowadzimy, nadzorujemy wypoczynek dla rodzin, szczególnie dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Statut

logo ZDR 3 Plus oraz KDR

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter